Органик биш хими

Химийн шинжлэх ухааны судалгааны биет, судлагдахуун

 

Аливаа шинжлэх ухаанаар ертөнц, түүний хувьсал, өөрчлөлт, тэдгээрийн холбоог судлан түүний мөн чанарыг танин мэднэ. Цаг хугацаа, орон орон зайн тодорхой нөхцөлд бидэнд мэдрэгдэж байдаг юмс, үзэгдлийг тэмдэглэсэн хийсвэр ухагдахууныг ертөнц буюу матери гэдэг. Ертөнц нь юмс үзэгдлийн хэлбэрээр илэрч, орон болон бодисын байдлаар оршин байж, хувьсал, өөрчлөлтөөрөө дамжин танигдаж байдаг.

 

 Дэлгэрэнгүй»